Asociația S.O.S. Ţara Făgărașului, cu sediul în satul Copăcel, com. Hârseni, str. Principală, nr. 153, jud. Braşov, tel/fax: 0268-519641, CIF 17869017 şi având Cod IBAN: RO 48 RNCB 0055 0070 6679 0001, deschis la Banca B.C.R. S.A. – Sucursala Făgăraş, jud. Braşov, reprezentată de Grecu Vasile având funcţia de Președinte


Formular de contact